Your search returned 18 results from 135049 records. Subscribe to this search

|
100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: อ 353.844 ก ร] (1).

98 ปี กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2533Availability: Items available for reference: [Call number: อ 379.593 ศ ก] (2).

91 ปี กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2526Availability: Items available for reference: [Call number: อ 370.6 ศ ก] (1).

112 ปี กระทรวงศึกษาธิการ : 1 เมษายน พุทธศักราช 2547 / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2547Availability: Items available for reference: [Call number: 370.593 ก219ห อ] (1).

100ปี รัฐมนตรีศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: อ 370.593 ก219ร 2535] (1).

6 เดือนที่มุ่งมั่นสานความฝันให้เป็นจริง

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Availability: Items available for loan: [Call number: 379.593 ห111 2551] (4).

หนึ่งปีแห่งการเร่งรัดพัฒนาการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2550Availability: Items available for reference: [Call number: ศธ 01 7/2550] (1).

117ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2552

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , 2552Other title: 2552 ทศวรรษที่ลองของการปฏิรูปการศึกษา.Online access: Click here to access online Availability: No items available

117 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2552

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , 2552Other title: 2552 ทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา.Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: [Call number: อ 354.593 ร192 2551] (1).

6 เดือน ที่มุ่งมั่นสานความฝันให้เป็นจริง /กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Availability: Items available for reference: [Call number: ศธ 01 7/2551] (1).

118 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2553

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2553Other title: ทศวรรษใหม่ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาไทย.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: อ 351.593 ร192 2553] (1).

121 ปี กระทรวงศึกษาธิการ กับการศึกษาไทย / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2556Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: ศธ 01 7/2556] (1).

จากอดีตอันยิ่งใหญ่สู่อนาคตที่ท้าทาย หนังสือที่ระลึก สกศ.ครบรอบ 54 ปี 14 กุมภาพันธ์ 2556 / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , 2556Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: ศธ 01 7/2556] (1).

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2557Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: ศธ 0506 1/2557] (1).

รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: ศธ 09.2 1/2557] (1).

122 ปร กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2557Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: ศธ 01 7/2557] (1).

บรมราชกุมารีครูศรีแผ่นดิน ปฏิรูปการศึกษา เพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน 1 เมษายน พุทธศักราช 2558 วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 123 ปี / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2558Other title: 1 เมษายน พุทธศักราช 2558 วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 123 ปี.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: ศธ 01 7/2558] (1).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter