Your search returned 30 results from 135103 records. Subscribe to this search

|
บันทึกเหตุการณ์สำคัญมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดือนมีนาคม 2562 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online Availability: No items available

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available

งานเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่ 2562 สโมสรบุคลากรและเจ้าหน้าที่ / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available

ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 4 มกราคม 2560 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available

กิจกรรมวันครบรอบวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏและพิธีเชิญตราพระราชลัญจกร / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available

การพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 89 รูป โดย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 วันที่ 6 มกราคม 2560 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available

งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่ 23 มกราคม 2560 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธารามและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ วันที่ 25 มกราคม 2560 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available

การแสดงในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2559 วันที่ 29 มกราคม 2560 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online Availability: No items available

ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ /บันทึกความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา วันที่ 30 มกราคม 2560 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ อยุธยา แหล่งศึกษามนุษย์และสังคม ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available

พิธีอุปสมบทหมู่เทิดไท้ องค์ภูมิพล เนื่องในโอกาส ครบรอบ 25 ปี "วันพระราชทานนามราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2560" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online Availability: No items available

พิธีถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available

งานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 28 “111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” วันที่ 14-17 มีนาคม 2560 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะในการทำงาน วันที่ 22 มีนาคม 2560 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available

ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2560 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online Availability: No items available

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และฉลองครบรอบ 41 ปี วันที่ 5 เมษายน 2560 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online Availability: No items available

งาน "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ราชภัฏกรุงเก่า" วันที่ 12 เมษายน 2560 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [Online]

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter