Refine your search

Your search returned 126 results from 135134 records. Subscribe to this search

|
สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจคู่มือการวางแผนกลยุทธ์/นโยบายธุรกิจ / อัจฉรา จันทร์ฉาย

by อัจฉรา จันทร์ฉาย.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540]Availability: Items available for loan: [Call number: 658.4012 อ ส] (2).

402 ข้อคิดก่อนเริ่มกิจการ / สุณิสา พัฒนถาบุตร

by สุณิสา พัฒนถาบุตร [ผู้แปล] | สุณิสา พัฒนถาบุตร [ผู้แปล].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรุณา - จตุพร, [253_]Availability: Items available for loan: [Call number: 658 ส ส] (1).

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ : การจัดการธุรกิจ / สมคิด แก้วสนธิ

by สมคิด แก้วสนธิ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528Availability: Items available for loan: [Call number: 658.4 ส ศ] (4).

การจัดการความรู้ : เทคนิคในการแปรความรู้สู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน = Working knowledge : How organisations manage what the know / โทมัส เอส ดาเวนพอร์ท และ ลอเรนซ์ พรูแซค แปลและเรียบเรียงโดย นิทัศน์ วิเทศ

by ดาเวนพอร์ต,โทมัส เอช | พรูแซค, ลอเรนซ์ | นิทัศน์ วิเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เออาร์ บิซิเนส เพรส, 2542Other title: เทคนิคในการแปรความรู้สู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน | Working knowledge : How organisations manage what the know.Availability: Items available for loan: [Call number: 658.403 ด 435 ก] (5).

วิสัยทัศน์ : เชิงกลยุทธ์ / ดนัย เทียนพุฒ

by ดนัย เทียนพุฒ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540Availability: Items available for loan: [Call number: 658.4012 ด123ว] (2).

ปฏิวัติการจัดการธุรกิจ รีเอนจิเนียริ่งภาคปฏิบัติค.ศ. 2000 / ดนัย เทียนพุฒ

by ดนัย เทียนพุฒ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540Availability: Items available for loan: [Call number: 658.406 ด123ป] (4).

เกมบะ ไคเซน = Gemba kaizen / มาซาอากิจ อิมาอิ แปลและเรียบเรียงโดย นิตย์ สัมมาพันธ์

by อิมาอิ, มาซาอากิ | นิตย์ สัมมาพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2541Availability: Items available for loan: [Call number: 658.5 อ749ก] (2).

รีเอ็นจิเนียริ่ง = Reengineering Digest / วิฑูรย์ สิมะโชติ

by วิฑูรย์ สิมะโชคดี.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2539Availability: Items available for loan: [Call number: 658.4063 ว574ร] (2).

อยู่ในช่องบริหารธุรกิจ / ชาย กิตติคุณาภรณ์

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, (254_)Availability: Items available for loan: [Call number: 658.401 ช523อ] (3).

ก้าวสู่ธุรกิจสากลกับการบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ / ไชย ณ พล

by ไชย ณ พล.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ทีเอไอ, [2542]Availability: Items available for loan: [Call number: 658.4 ช851ก] (3).

สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจคู่มือการวางแผนกลยุทธ์ / นโยบายธุรกิจ / อัจฉรา จันทร์ฉาย

by อัจฉรา จันทร์ฉาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 Availability: Items available for loan: [Call number: 658.4012 อ498ส] (2).

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ / ไพรัช มากกาญจนกุล

by ไพรัช มากกาญจนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: นครปฐม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542Availability: Items available for loan: [Call number: 658 พ987ค] (1).

การพัฒนาธุรกิจด้วยตนเอง = Improve your business : basics / แมทท์ บอร์เก็นวัลล์...[และคนอื่นๆ] แปลและเรียบเรียงโดย ไมตรี วสันติวงศ์

by บอร์เก็นวัลล์, แมทท์ | ไมตรี วสันติวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2543Availability: Items available for loan: [Call number: 658.022 บ243ก] (2).

คู่มือสร้างและบริหารกิจการบริษัท / ชาย กิตติคุณาภรณ์

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2545]Availability: Items available for loan: [Call number: 658.04 ช523ค] (2).

การบริหารจัดการระดับมาสเตอร์คลาส = Mastering management 2.0 / บรรณาธิการโดย เจมส์ พิคฟอร์ด แปลและเรียบเรียงโดย บุญเลิศ วงศ์พรม, เรืองฤทธิ์ เลือลา

by พิคฟอร์ด, เจมส์ | บุญเลิศ วงศ์พรม | เรืองฤทธิ์ เลือลา.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2546Availability: Items available for loan: [Call number: 658 พ631ก] (2).

เอกสารคำสอนรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ / ปราณี ตันประยูร

by ปราณี ตันประยูร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. คณะวิทยาการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2545Availability: Items available for loan: [Call number: 658.4012 ป445อ] (1).

สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ : คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC (Banlanced scorecard)

by อัจฉรา จันทร์ฉาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Items available for loan: [Call number: 658.4012 อ498ส] (4).

Maintenance บริหารอย่างไรเพิ่มผลกำไรให้องค์การ / ไกรวิทย์ เศรษฐวนิช

by ไกรวิทย์ เศรษฐวนิช.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546Availability: Items available for loan: [Call number: 658.5 ก976ม] (1).

เขาไม่สอนเรื่องนี้ใน MBA / ชาย กิตติคุณภรณ์

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2546]Availability: Items available for loan: [Call number: 658 ช523ข] (2).

ผมไม่เลียนแบบใคร = Me Too Is Not My Style / สแตน ซีห์ แปลและเรียบเรียง

by ซีฟ์, สแตน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธีสร้างไทยร่วมกับมูลนิธีเอเซอร์ และเออาร์บิสสิเนสเพรส, 2541Availability: Items available for loan: [Call number: 658.02 ซ551ผ] (2).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter