Your search returned 241 results from 135109 records. Subscribe to this search

|
คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี = Computer and Accounting / ศิริพร สาเกทอง

by ศิริพร สาเกทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [252_]Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 ศ ค] (3).

การบัญชีบริหาร / วันทนีย์ วงศ์ยัง

by วันทนีย์ วงศ์ยัง.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2541Availability: Items available for loan: [Call number: 658.1151 ว ก] (2).

คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี = Computer and Accounting / ศิริพร สาเกทอง

by ศิริพร สาเกทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 ศ ก] (2).

คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี = Computer and Accounting / ศิริพร สาเกทอง

by ศิริพร สาเกทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 ศ ค] (1).

วิธีสอนวิชาการบัญชี / บรรจง อภิรติกุล

by บรรจง อภิรติกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2533Availability: Items available for loan: [Call number: 657.07 บ ว] (4).

หลักการสอบบัญชี / ปรีชา ลิ่มไทย

by ปรีชา ลิ่มไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : แบส พับลิชชิ่ง, 2533Availability: Items available for loan: [Call number: 657.45 ป ห] (5).

บัญชีรัฐบาล /เกษม มโนสันติ์ และ กวี วงศ์พุฒ

by เกษม มโนสันติ์ | กวี วงศ์พุฒ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ไนน์, [253_]Availability: Items available for loan: [Call number: 657.835 ก บ] (2).

การบัญชีชั้นสูง 2 / กวี วงศ์พุฒ, สาคิตณ์ จันทโนทก

by กวี วงศ์พุฒ | สาคิตณ์ จันทโนทก.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไนน์, 2537Availability: Items available for loan: [Call number: 657.046 ส631ก] (2).

คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี เล่ม 2 / สุขสิรี เจษฎาพรชัย

by สุขสิริ เจษฎาพรชัย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส743ค] (2).

คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี เล่ม 1 / สุขสิรี เจษฎาพรชัย

by สุขสิริ เจษฎาพรชัย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส743ค] (2).

รู้บัญชีมีประโยชน์ / ภาพร เอกอรรถพร

by ภาพร เอกอรรถพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันภาภัทร, 2544Availability: Items available for loan: [Call number: 332 ภ459ร] (2).

การบัญชีเพื่อการจัดการและการบริหารต้นทุน / สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

by สมนึก เอื้อจิระพงศ์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพลส, 2547Availability: Items available for loan: [Call number: 658.1511 ส253ก] (1).

คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี = Computer accounting systems / ฉวีวรรณ โสภาจารีย์

by ฉวีวรรณ โสภาจารีย์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547Availability: Items available for loan: [Call number: 657.0285 ฉ181ค] (2).

ระบบบัญชี / วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย, ประจิต หาวัตร

by วิไล วีระปรีย | จงจิตต์ หลีกภัย | ประจิต หาวัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 24Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ว724ร] (2).

การบัญชีเพื่อการจัดการ / ชนิดา เชื้อสุวรรณชัย, เพียรใจ โพธิ์ถาวร, กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์

by ชนิดา เชื้อสุวรรณชัย | เพียรใจ โพธิ์ถาวร | กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2547Availability: Items available for loan: [Call number: 658.1511 ช152ก] (1).

คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชีเล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ครั้งที่ 2) / สุขสิรี เจษฏาพรชัย.

by สุขสิริ เจษฎาพรชัย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เสรีการพิมพ์, 2547Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส743ค] (2).

รายงานการสอบบัญชี / สุชาย ยังประสิทธิ์กุล

by สุชาย ยังประสิทธ์กุล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2548Availability: Items available for loan: [Call number: 657.45 ส761ร] (3).

คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชีเล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ / สุขสิรี เจษฏาพรชัย

by สุขสิริ เจษฎาพรชัย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์, 2547Availability: Items available for loan: [Call number: 657 ส743ค] (2).

การบัญชี 1 / ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน

by ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 657 ด225ก ออ] (1).

รู้บัญชีมีประโยชน์ / ภาพร เอกอรรถพร

by ภาพร เอกอรรถพร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2544Availability: Items available for loan: [Call number: 332 ภ459ร] (1).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter